Tháng10

RankTên nhân vậtUy danh
1TrieuVanZ609135
2TốngĐạiTi257519
3SirCarol239638
4KỷKinh200822
5NgOkc153682
6TuấnKaKa™143293
7MrImba111363
8ChúcKhanh62212
9GiaCát52734
10MRHUY220841361