[Giới Thiệu]Hệ thống Nhiệm Vụ 26/05/2015

Hệ thống nhiệm vụ :

Nhiệm vụ :

Là hệ thống các công việc, các mục tiêu cần thực hiện, khi đạt được điều kiện của mục tiêu thành chủ sẽ nhận được phần thưởng được đưa ra trong nhiệm vụ.

- trong game Tam Quốc 4 loại khác nhau. Nhiệm vụ tân thủ , nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ đặc biệt và nhiệm vụ hoạt động.

Nhiệm vụ tân thủ :

Hệ thống nhiệm vụ tân thủ bao gồm các nhiệm vụ cố định có tác dụng hỗ trợ các vị thành chủ mới gia nhập thế giới Tam Quốc Vô Song. Những nhiệm vụ này thường yêu cầu các vị thành chủ thăng cấp hoặc xây dụng kiến trúc nhất định. Phần thưởng của các nhiệm vụ này thường là bạc,quân công.

Nhiệm vụ hàng ngày :

Cũng như tên gọi nhiệm vụ mỗi ngày các vị thành chủ có 1 chuỗi các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Phần thưởng của nhiệm vụ có thể là quân công, bạc hoặc quân lệnh. Tùy theo cấp độ và độ khó của nhiệm vụ. Đặc biệt khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày gồm 10 nhiệm vụ nếu tích điểm đủ có thể nhận thêm phần thưởng tích điểm.

Nhiệm vụ hoạt động :

Tương tự nhiệm vụ hàng ngày tuy nhiên nhiệm vụ hoạt động sẽ chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất và phần thưởng của nhiệm vụ này sẽ được áp dụng theo phương thức xếp hạng. Thứ hạng càng cao phần thưởng càng nhiều.

Nhiệm vụ “binh khí mỗi ngày “ :

Là nhiệm vụ đặc biệt được mở sau khi thành chủ đạt cấp 110 và lên tân thế giới. Nhiệm vụ này mang lại cho các vị thành chủ mảnh quân giới. Là 1 hệ thống trang bị phụ thêm có thể tăng cường chiến lực của các vị thành chủ trên diện rộng.

Trong đó quan trọng nhất là hệ thống nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ “binh khí mỗi ngày”.

Các tin đã đăng