[Giới Thiệu]Sẵn sàng chinh chiến 27/05/2015

Sẵn sàng chinh chiến – Một số lưu ý

Quân đội

- Cấp độ võ tướng không vượt quá cấp độ thành chủ.

- Sau khi đạt cấp độ 50 võ tướng có thể chuyển sinh. Chuyển sinh sẽ đưa võ tướng về cấp độ 1 nhưng Cấp độ chủng binh sẽ được tăng thêm dẫn đến tăng hiệu quả thuộc tính cho võ tướng được chuyển sinh

 

- Nộ khí : Mỗi khi võ tướng chiến pháp tấn công hoặc bị tấn công sẽ tăng lên 34 điểm nộ khí. Khi điểm nộ khí của võ tướng đã đạt > = 100 võ tướng có thể sử dụng kỹ năng nộ khí vào lượt đánh tiếp theo.

 

- Binh chủng Vũ cơ sẽ ngẫu nhiên đưa 1 võ tướng chiến pháp vào trạng thái đầy nộ(100 điểm) Tuy nhiên kỹ năng của vũ cơ có xác xuất trượt và không tăng nộ khí. Khi võ tướng đã đầy nộ (>=100) Vũ cơ sẽ không thể tăng nộ khí cho võ tướng đó nữa

- Quân nhạc và Chiến cổ luôn luôn thành công tăng 34 nộ khí cho võ tướng, bên cạnh đó còn có tỉ lệ giảm nộ khí của tất cả võ tướng đội hình đối phương.

- Kỹ năng phụ hồi binh lực của võ tướng “Hoa Đà” phụ thuộc vào sát thương sách(mứu sỹ)

- Kỹ năng “Mật tập” sau khi phát động sẽ làm cho võ tướng trở nên miễn dịch với sát thương thường và chiến pháp (dame trở về 1-2) .Tuy nhiên kỹ năng này không giảm sát thương từ mưu sỹ (sách)

- Kỹ năng “Khí Pháp” không gây sát thương đối với những võ tướng ko có sỹ khí

- Kỹ năng “Chiến pháp liên tục” sau khi phát động (100 nộ khí) sẽ sử dụng chiến pháp của võ tướng đồng thời phục hồi lại 100 nộ khí cho võ tướng (nộ khí liên tục)

Kiếm bạc

- Trưng thu

+ Mỗi ngày thành chủ có thể trưng thu 12 lần (15lần/ngày vào mùa hạ). Số Bạc Thành Chủ thu được nhiều hay ít phụ thuộc vào: cấp độ Đại Điện, cấp độ Nhà Dân, kỹ năng Bang Hội, Dân Tâm và đẳng cấp Sở Thuế.

 

- Tăng cường thuế:

+ Thành Chủ có thể sử dụng Vàng để tăng cường thu thuế, Số lần tăng cường thu thuế sẽ phụ thuộc vào cấp độ VIP của Thành Chủ

- Bổng lộc:

+ Thành Chủ có thể nhận bổng lộc hàng ngày. Uy Danh Thành Chủ càng cao thì lượng Bạc Thành Chủ nhận được càng lớn

- Mỏ bạc:

+ Thành Chủ có thể Đóng quân tại Mỏ Bạc trong khu vực của Thành Chủ. Ở trong mỗi khu vực, mỏ bạc lớn nhất sẽ ở chính giữa và nó có sản lượng nhiều nhất .

 

- Bán lúa:

+ Sau 30 phút, giá cả trong chợ sẽ thay đổi. Thành Chủ có thể mua Lúa lúc giá là 0.5 và bán khi giá tăng 2.0. Số lần giao dịch sẽ đựợc làm mới vào 0:00 giờ hoặc khi Thành Chủ nâng cấp Chợ.

- Thông thương:

+ Thành Chủ có thể sử dụng Thương Đội khi cấp độ Đại Điện của Thành Chủ đạt 41. Thành Chủ chỉ có thể gửi Thương Đội cho nguời cùng nước khi cấp độ của người đó đạt 41 trở lện .

 

- Ngân khoáng chiến:

+ Thành Chủ có thể thu một số lượng bạc rất lớn khi tham gia Ngân Khoáng Chiến vào những giờ quy định

- Thương nhân:

+ Trong Vô Song Tam Quốc có thể kiếm được rất nhiều bạc thông qua chợ. Điều này rất đơn giản, khi giá lúa xuống hãy lấy bạc mua lúa và khi giá lúa tăng hãy bán lúa để đổi lấy bạc. Giá lương thực biến đổi theo quy luật : Thấp nhất là 0.5 sau đó tăng lên mức cao nhất, sau khi đạt mức cao nhất thì bắt đầu hạ. Vì thế hãy canh thời gian hợp lý, sẽ thu được nguồn lợi không hề nhỏ chút nào

Một số cách khác:

- Mỗi lần nâng cấp chợ là 1 lần reset số lượt mua bán lúa. Lợi dụng điều này bạn sẽ kiếm được kha khá

- Đánh boss tinh anh kiếm đồ bán + kinh nghiệm tinh anh tương đối nhiều chọn nhưng con có tỉ lệ rớt đồ mà đánh, bạn vừa có đồ xanh để dùng, còn nếu đã đủ rồi thì bán .

Các tin đã đăng