[Hướng Dẫn] phương pháp để có sách khủng với hệ thống nhiệm vụ 26/05/2015

Xin chào các vị Thành Chủ, 
Qua thời gian đầu làm quen với thế giới Vô Song Tam Quốc, chắc chắn các chúa công đã quen với các tính năng và hoạt động. Sau đây, Tiểu thư ký xin được giới thiệu cách kiếm sách phép cực nhanh và hiệu quả.

1. Giới thiệu :

- Sách phép là 1 phần không thể thiếu trong trang bị cho các võ tướng. Trang bị sách phép sẽ tăng số lượng dẫn binh cho các võ tướng. Và cách đơn giản và nhanh nhất để nhận được sách phép là thực hiện nhiệm vụ hàng ngày để có được điểm chính tích.

 - Từ điểm chính tích, bạn sẽ gom đủ để đổi lấy Thái Công Bình (Sách Phép Đỏ) ngay lập tức hoặc gom 4 mảnh ghép để qua 4 ngày nhận được 5 mảnh ghép của sách Tôn Tử Binh Pháp để đổi ra Sách Phép Tím Tôn Tử Binh Pháp với sức mạnh vô song. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà như quân công, quân lệnh, bạc dành chờ đón các chúa công.

Mô tả đơn giản: Làm nhiệm vụ hàng ngày --> Có điểm chính tích. Lấy điểm chính tích mua đồ trong danh sách phần thưởng.

2. Danh sách phần thưởng có thể đổi từ điểm chính tích :

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thành chủ sẽ nhận được phần thưởng dựa trên số điểm chính tích mà thành chủ đạt được . 
 

3. Hướng dẫn cách thực hiện nhiệm vụ hàng ngày :

A. Tổng quan về nhiệm vụ hàng ngày

- Nơi nhận : Chúa công có thể nhận nhiệm vụ ở bảng nhiệm vụ hàng ngày

- Mỗi ngày chúa công chỉ có thể thực hiện 10 nhiệm vụ hàng ngày.

- Mỗi nhiệm vụ hàng ngày sẽ mang lại từ 10 - 60 chính tích.

- Mỗi ngày chúa công có thể nhận được cao nhất là 900 điểm chính tích từ các nhiệm vụ.

B. Cách tính điểm chính tích :

- Mỗi ngày thành chủ có 10 lượt làm nhiệm vụ hàng ngày, mỗi lượt tối đa là : 60 điểm vậy tối đa theo cách tính thông thường thành chủ có : 60*10 = 600 điểm chiến tích

- Tuy nhiên điều đặc biệt trong "Vô song tam quốc" đó là :

+ 2 nhiệm vụ đầu tiên đạt được 60 điểm sẽ được nhận thêm 2 nhiệm vụ (mỗi nhiệm vụ được thêm 1 nhiệm vụ) => tổng cộng có thể đạt được 12 nhiệm vụ.

+ Bên cạnh nhiệm vụ thông thường còn hệ thống nhiệm vụ lôi kéo lòng dân (Biểu tượng trái tim). Khi số lượng nhiệm vụ lôi kéo lòng dân đạt đến số lượng nhất định thành chủ sẽ có thể nhận thêm điểm chính tích từ hệ thống nhiệm vụ.

Hoàn thành 1 nhiệm vụ lôi kéo lòng dân: + 20 điểm chính tích

Hoàn thành 3 nhiệm vụ lôi kéo lòng dân: + 50 điểm chính tích

Hoàn thành 7 nhiệm vụ lôi kéo lòng dân: + 100 điểm chính tích

Hoàn thành 9 nhiệm vụ lôi kéo lòng dân: + 100 điểm chính tích

Hoàn thành 12 nhiệm vụ lôi kéo lòng dân: + 100 điểm chính tích

=> Tổng cộng nếu thực hiện 12 nhiệm vụ đều có lôi kéo lòng dân sẽ có thể nhận được thêm 370 điểm chính tích.

=> Vậy nếu thành chủ làm tất cả nhiệm vụ đều là 60 điểm + đều có trái tim = 60*12 + 370 = 1090 điểm, thừa 190 điểm.

Do đó để đạt được điểm số chính tích tốt nhất và nhận sách tím thành chủ cần : Tất cả các nhiệm vụ đều có tim, 2 nhiệm vụ 60 điểm, 9 nhiệm vụ 40 điểm và 1 nv 50 điểm = 2*60+9*40+1*50+370

Lưu ý :

- Để nhận được nhiệm vụ 60 chính tích và có trái tim, thành chủ có 2 cách :

+ Làm mới nhiệm vụ :Làm mới nhiệm vụ hàng ngày nhiều lần cho đến khi xuất hiện trái tim

+ Thăng cấp nhiệm vụ chính tích thấp hơn và có trái tim : Mỗi lần thăng cấp sẽ tiêu hao 5 vàng

Các tin đã đăng