[Hướng dẫn] Tính Năng Yến Hội 09/06/2015

Xin chào các vị thành chủ !

Quân lệnh là 1 trong những yếu tố hết sức quan trọng trong game Vô Song Tam Quốc. Để có thể chinh chiến trên chiến trường - vượt phụ bản - tìm kiếm trang bị - tham gia quân đoàn chiến.

Nhưng lượng quân lệnh có được thông qua hệ thống phục hồi là quá ít, nâng cấp đại điện rất lâu mới có thể thực hiện.Vậy làm cách nào để có thêm quân lệnh để có thể tham gia nhiều hoạt động như thế ?

Bài viết sau đây xin hướng dẫn các thành chủ về tính năng "Yên Hội" có thể giúp các thành chủ có được thêm quân lệnh

Tính Năng Yến Hội : 

Là tính năng giúp các thành chủ sử dụng quân công để kiến tạo yến hội cho các thành chủ khác tham gia và nhận quân lệnh

Tính năng này được mở khi các thành chủ đạt cấp độ 80.

Để tham gia tính năng này các thành chủ cần thực hiện các bước sau : Trong giao diện nội thành => Nội chính => Chính trị => Yến Hội

Để tạo yến hội thành chủ chi cần chọn vào "Thiết lập yến hội"

Một số lưu ý đối với tính năng Yến Hội :

Mỗi ngày có 2 lượt yến hội vào thời gian từ : 10 giờ - 14 giờ - lượt 2 vào : 19 giờ - 23 giờ.

- Sau khi 1 thành chủ thiết lập yến hội cần có đủ 4 thành chủ thì có thể mở yến hội miễn phí 

- khi số lượng thành chủ tham gia yến hội đạt trên 4 thì các thành chủ có thể nhận được thêm bạc. Trường hợp số lượng người không đủ để mở yến hội thành chủ có thể sử dụng 8 vàng để tự thiết lập và mở yến hội nhận bạc và quân lệnh.

- Mỗi lượt sẽ có thể tiến hành 2 lần yến hội .Mỗi lần yến hội thành chủ cần chi : 5000 Quân công và nhận được về 6 quân lệnh,Như vậy trong 1 lần yến hội cần 10.000 quân công và thu về 12 quân lệnh(đặc biệt lợi thế nếu thành chủ sử dụng khi đi chiến dịch quân đoàn).Nếu không đủ quân công sẽ không thể tham gia yến hội .

- Đặc biệt : Sau khi quốc gia có quốc vương và quan chức còn có thể mở tính năng Quốc Yến để nhận thêm quân lệnh hàng ngày.

 

Các tin đã đăng