[Hướng Dẫn]Bạc và Các phương thức có bạc 28/05/2015

Bạc :

Là đơn vị tiền tệ chính trong thế giới Vô Song Tam Quốc.Là 1 trong những nhân tố chính quyết định chiến lực của thành chủ. Bạc được sử dụng trong việc cường hóa trang bị, thăng cấp kiến trúc, tầm bảo, đầu tư,thu mua lương thực.v..v.

Các phương thức để có được bạc :

- Thăng cấp đại điện : Là phương thức đặc biệt được áp dụng trong khoản thời gian tân thủ. Mỗi lần thăng cấp đại điện thành chủ sẽ nhận được lượng lớn quân lệnh cũng như bạc

- Trưng thu : Là phương thức chính để có được bạc trong giai đoạn đầu. Trong quá trình trưng thu bên cạnh nhận được bạc thành chủ còn có thể nhận thêm được vàng, danh vọng hay lương thực.

- Tế tự : Là tính năng được mở sau khi đạt cấp độ 30. Mỗi ngày thành chủ có 1 cơ hội miễn phí để tế tự nhận bạc bên cạnh đó thành chủ còn có thể sử dụng vàng để tiếp tục tế tự thêm.

- Ngân khoáng : Hay còn gọi là “Mỏ khoáng”, thành chủ có thể tranh đoạt mở khoáng để nhận được bạc hàng giờ.

- Thông thương : Tính năng được mở khi thành chủ đạt cấp 41. Mỗi ngày thành chủ có 12 cơ hội để thông thương – Trao đổi với NPC thông thương có thể nhận được lượng lớn bạc. Đặc biệt là khi nhận được các sự kiện thông thương.

- Dệt vải : Tính năng dệt vải được mở cấp 82, tính năng này cho phép thành chủ dệt vải và bán vải sau khi dệt để nhận về lượng lớn bạc.

Ngoài các phương thức chính đó ra còn nhiều phương pháp khác như :

- Bán lương thực(Mỗi lần nâng cấp kiến trúc chợ sẽ nhận được thêm 1 lần mua bán lương thực)

- Bán trang bị không còn sử dụng( Giáng cấp các trang bị không cần thiết bỏ đi có thể nhận được lượng lớn bạc)

- Tham gia hoạt động hàng ngày(tế tự bạo kích, trưng thu,bát phương cống bảo, khảo cổ v.v.v)

- Ngân khoáng chiến

- Nhiệm vụ hàng ngày

Các tin đã đăng