[Hướng dẫn]Tính Năng Ma Hóa 16/06/2015

Xin chào các vị chúa công,

Ở 1 số phần trước trong loạt bài hướng dẫn về các tính năng sẽ cuất hiện trên Tân Thế Giới .Hôm nay tiểu bí thư xin giới thiệu về 1 tính năng khác sẽ xuất hiện trong chiến trường Tam quốc sau khi thành chủ lên Tân Thế Giới đó là : Ma hóa.

Tính năng ma hóa :

Ma hóa là sử dụng ngọc thạch để tăng cường thuộc tính cho trang bị . Tính năng mới được mở sau khi thành chủ đạt cấp độ 101 và kiến trúc thợ rèn đạt 100,

Điều kiện để ma hóa :

Ma hóa chỉ áp dụng đối với các trang bị có phẩm chất đỏ hoặc tím. Các trang bị có thể ma hóa gồm :

+ Vũ khí và khải giáp : Sau khi ma hóa sẽ tăng điểm thuộc tính “Thống ”

+ Chiến mã và phi phong : Sau khi ma hóa sẽ tăng điểm thuộc tính “Dũng ”

+ Sách và Quân ấn : Sau khi ma hóa sẽ tăng điểm thuộc tính “Trí”

Phương thức ma hóa :

Ma hóa có tỉ lệ thất bại làm cho điểm thuộc tính đã ma hóa bị giảm, có tỉ lệ bạo kích tăng nhiều điểm thuộc tính hơn so với bình thường

Ma hóa có 3 phương thức ma hóa dựa trên số lượng ngọc thạch sử dụng để ma hóa là : ít ngọc thạch, nhiều ngọc thạch và rất nhiều ngọc thạch. Mỗi phương thức sẽ có tỉ lệ thành công, thất bại khác nhau. Sử dụng càng nhiểu ngọc thạch thì tỉ lệ thành công càng cao.

Thành chủ Vip 9 có thể sử dụng vàng để giảm 1/2 số lượng ngọc thạch cần thiết khi ma hóa

 

Giới hạn ma hóa :

Tùy theo cấp độ của kiến trúc thợ rèn sẽ có giới hạn điểm thuộc tính có thể ma hóa được khác nhau.

+ Nếu kiến trúc thợ rèn đạt cấp độ từ 100 đến 109 có thể ma hóa đến 20 điểm thuộc tính.

+ Nếu kiến trúc thợ rèn đạt cấp độ từ 110 đến 119 có thể ma hóa đến 30 điểm thuộc tính......

Chỉ số ma hóa tối đa của trang bị có thể đạt được sẽ = cấp độ của thành chủ - 80

Giáng ma :

Trang bị sau khi ma hóa sẽ không thể bán đi và cần phải giáng ma mới có thể bán đi.

Giáng ma trang bị đã ma hóa sẽ nhận được 1 lượng ngọc thạch tương ứng(ít hơn so với lượng ngọc thạch sử dụng để ma hóa).

Ma hóa càng cao giáng ma càng được nhiều ngọc thạch

Trên đây là 1 số thông tin cơ bản mà Tiểu Thư Ký biết về tính năng Ma Hóa 

Các thành chủ hãy nhanh chóng thăng cấp lên Tân thế giới để hiểu hơn về tính năng này nhé.!!!

Các tin đã đăng