[Hướng dẫn]Tính năng Tiểu Thư Ký (Phần 2)!!! 12/06/2015

Xin chào các vị thành chủ !!!

Như đã đề cập đến ở bài viết trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn các thành chủ rõ hơn về cách thức thiết lập để thực hiện các tính năng của Tiểu Thư Ký

Tự động Trưng Thu

Tính năng tự động trưng thu được mở ngay khi mở tính năng tiểu thư ký(cấp 1)

Sau khi chọn tính năng này để tự động thành chủ cần chọn lựa câu trả lời để Tiểu Thư Ký có thể lựa chọn đáp án khi nhận được câu trả lời trong quá trình trưng thu.

Tự động Nghĩa binh

Sau khi kích hoạt cứ 30 Tiểu thư ký sẽ tự động thực hiện việc nghĩa binh cho thành chủ

 - Lưu ý : khi lượng lính cần bổ sung nhỏ hơn lượng lính có thể nghĩa binh sẽ dừng tự động

Tự động đột phi

Sau khi kích hoạt thành chủ sẽ cần chọn thêm số võ tướng sẽ được đột phi và số lượt đột phi cho võ tướng đó. 

Lưu ý : Nếu không đủ quân công hoặc hết số lượt đột phi lựa chọn sẽ dừng tự động đột phi

Tự động hoàn thành nhiệm vụ

sau khi kích hoạt tiểu thư ký sẽ tự động chọn lựa nhiệm vụ cao nhất trong danh sách nhiệm vụ hàng ngày để thực hiện và hoàn thành trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Lưu ý : sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ nếu đủ điểm để nhận thưởng thêm các thành chủ cần tự nhận thưởng hoặc qua ngày hôm sau hệ thống sẽ tự nhận thưởng,

Tự động thăng cấp kiến trúc

Tính năng mở sau khi thành chủ thăng cấp Tiểu Thư Ký đến cấp 3 

Sau khi kích hoạt thành chủ cần chọn lựa kiến trúc cần thăng cấp để Tiểu thư ký tự động thăng cấp sau khi phục hồi đội xây dựng

 

Lưu ý : bạc không đủ hoặc kiến trúc được chọn lựa đạt cấp tối đa sẽ dừng tự động thăng cấp

Tự động Tầm Bảo

Tính năng tự động tầm bảo mở khi thành chủ thăng cấp Tiểu Thư ký lên cấp 4 - Sau khi kích hoạt thành chủ cần chọn loại hình tầm bảo (phi phong hoặc chiến mã) sau đó lựa chọn các loại chiến mã không cần thiết để bán đi sau khi tầm bảo (phẩm chất thấp) và số lượt tầm bảo thực hiện

Lưu ý : Bạc không đủ hoặc số lượt tầm bảo kết thúc sẽ ngừng tự động tầm bảo

Tự động đi săn :

Tính năng tự động đi săn sẽ hỗ trợ các thành chủ đi săn thuộc tính cho tướng. Tính năng này sau khi kích hoạt các thành chủ cần lựa chọn loại hình để đi săn (Quân công - vàng )

Số điểm thuộc tính cần săn và số quân công hoặc vàng bảo lưu lại sau khi đi săn (khi số lượng quân công hoặc vàng còn lại đạt đến giá trị bảo lưu sẽ dừng tự động đi săn)

Lưu ý : Quân công không đủ (vàng không đủ) hoặc thuộc tính đã đạt giá trị thiết lập sẽ dừng tự động đi săn

Tự động mua bán lương thực :

Tính năng này cho phép thành chủ có thể đặt tự động thu mua lương thực hoặc bán lương thực ở các mức giá cố định.

Lưu ý : Giá mua và bán ở chợ đen cao gấp 2 lần so với chợ thông thường.

Tính năng Tiểu thư ký là 1 tính năng hết sức quan trọng đối với các thành chủ không có quá nhiều thời gian online và trong 1 số trường hợp hết sức hữu ích như tự động thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, đi săn thuộc tính.

Các thành chủ hãy lưu ý để tận dụng tốt nhất tính năng này nhé.

Thân Ái !

Các tin đã đăng