Hướng dẫn thăng cấp từ 20 – 40 26/05/2015

NPC phụ bản cần vượt qua ở cấp độ này là : “Công Tôn Toản và Hoa Đà”

1.Các kiến trúc cần ưu tiên thăng cấp

Kiến trúc : Trong giai đoạn này cần lưu ý 1 số kiến trúc nên ưu tiên thăng cấp là :

- Đại điện : Cần ưu tiên thăng cấp để tăng giới hạn cấp độ của các kiến trúc khác cũng như tăng giới hạn cấp độ của võ tướng. Tăng nhanh cấp độ đại điện đến cấp 25 để mở tính năng săn bắn, sau khi có tính năng này có thể sử dụng vàng hoặc quân công săn thuộc tính võ tướng. Việc đẩy cao thuộc tính võ tướng có thể giúp tăng khả năng phòng thủ cũng như tấn công cho võ tướng.

Quan trọng nhất là cần thăng cấp đại điện đạt cấp độ 30 để kích hoạt tính năng Tầm bảo để có phi phong + ngựa và tính năng tế tự để tăng lượng bạc nhận được hàng ngày.

- Quân Cơ : Là kiến trúc thứ 2 cần lưu ý - Quân cơ có thể giúp các vị thành chủ tăng cường khoa kỹ hỗ trợ cho việc chinh chiến. Bên cạnh đó thăng cấp khoa kỹ cũng hỗ trợ việc mở các trận hình mới cũng như tăng thêm số lượng võ tướng xuất trận. Khi kiến trúc quân cơ đạt đến cấp 25 các vị thành chủ có thể nâng cấp trận hình lên 5 khi đó có thể mở thêm 1 vị trí võ tướng xuất trận

- Thương điếm : Sau Quân cơ “Thương điếm”là kiến trúc quan trọng thứ 3 cần lưu ý có tác dụng gia tăng giới hạn cấp độ trang bị khi cường hóa. Việc cường hóa trang bị cấp cao giúp các vị thành chủ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc vượt qua các phụ bản khó.

- Nên mở thêm kiến trúc xây dựng thứ 3 để có thể tăng tốc độ xây dựng kiến trúc

2.Trận hình và võ tướng thường dùng :

- Trong giai đoạn từ cấp độ 20 đến 40 do quân lệnh tập trung vào việc đi phụ bản và thăng cấp nên sẽ chưa có khả năng tăng cường danh vọng cá nhân bên cạnh đó ở thời điểm này cũng chưa có các võ tướng có thể sử dụng lâu dài vì thế nên để có thể giảm bớt những chi phí không cần thiết các vị thành chủ có thể sử dụng 3 vị võ tướng cơ bản mà ngay từ mở đầu đã có đó là :Từ Vinh – Trương Lương – và 1 Võ tướng chiến pháp phẩm chất lục được tặng ngay từ khi bắt đầu.

- Việc lựa chọn trận pháp ở giai đoạn này cũng chưa nhiều vì cần yêu cầu 1 lượng lớn quân công và thời gian để nâng cấp kiến trúc Quân Cơ.

3.Một số lưu ý :

- Mỗi thành thị sẽ có 1 giới hạn cấp độ nhất định, do vậy khi thăng cấp đại điện lên mức tối đa của thành thị để có thể tiếp tục tăng cấp bạn cần di chuyển đến thành thị mới có giới hạn cấp độ cao hơn.

- Sau khi đánh bại NPC Công tôn toàn bạn đã đủ điều kiện để di chuyển thành của mình lên Thành thị mới (Tăng giới hạn cấp độ)của quốc gia

- Nếu bạn là người thiên về vượt phụ bản theo hướng đánh chiến pháp toàn công thì khi vượt qua NPC Thái diễm nên chiên mộ võ tướng này để có khả năng cổ vũ lên nộ cho võ tướng toàn công khi ra trận.

Các tin đã đăng