Hướng dẫn thăng cấp từ 40 – 60 27/05/2015

• NPC cần vượt qua ở giai đoạn này là : “Trương Lỗ - Viên Thuật”

1. Các kiến trúc cần ưu tiên thăng cấp

- Sau khi đạt đến cấp độ 40 và vượt qua phụ bản chiến trường “Lưu Biểu” thành chủ đã có thể di chuyển lên thành thị mới để mở giới hạn cấp độ lên 60.

- Trong giai đoạn này cần lưu ý đến việc thăng cấp và lựa chọn kiến trúc thăng cấp trong đó kiến trúc đầu tiên cần lưu ý để thăng cấp là kiến trúc đại điện tuy nhiên cần lưu ý tùy theo cấp độ VIp cũng như số lượng đội xây dựng hiện có để chọn cấp độ dừng lại khi thăng cấp kiến trúc đại điện. Nếu trường hợp thành chủ chỉ có 3 đội kiến trúc thì nên ưu tiên thăng cấp đại điện đạt cấp độ 50 . Trường hợp thành chủ có nhiều hơn 3 đội kiến trúc có thể thăng cấp nhan đại điện đạt cấp độ tối đa là 60.

- Sau khi thăng cấp kiến trúc đại điện đạt đến cấp độ tương đối cần thăng cấp kiến trúc quân cơ. Yêu cầu của kiến trúc quân cơ ở giai đoạn này là 50.

- Sau khi kiến trúc quân cơ đạt cấp 50 cần ưu tiên thăng cấp kiến trúc thương điếm lên đến cấp độ cao nhất có thể.(tùy theo cấp độ kiến trúc đại điện)

- Nếu sau khi thăng cấp kiến trúc đại điện, thương điếm lên tối đa và thành chủ vẫn chưa thể di chuyển lên thành thị kế tiếp có thể thăng cấp thêm kiến trúc quân cơ => Kho lương = > Kho bạc => Binh doanh. Để tăng giới hạn tích trữ lương thực, bạc cùng tăng số lượng binh lính nhận được khi nghĩa binh.

2. Trận hình và võ tướng thường dùng :

- Nguyên nhân chính cần ưu tiên kiến trúc đại điện đạt 50 vì khi đó thành chủ sẽ mở được thêm tính năng tế tự Quân Công và tế tự Uy danh. Là 2 thuộc tính không kém phần quan trọng trong giai đoạn đầu. Trong đó uy danh cần thiết ở giai đoạn này cần đạt đến là : 15.000 để mở vị trí chiêu mộ tướng thứ 5.

- Khi kiến trúc đại điện đạt cấp 50 => kiến trúc Quân cơ có thể thăng cấp lên 50 => khi đó thành chủ có thể thăng cấp trận hình lên cấp 10 là điều kiện cần thiết để mở vị trí thứ 5 cũng là vị trí cuối cùng trong trận hình ra trận. Do vậy khi đó cùng với việc đạt đến 15.000 Uy danh thành chủ đã có thể trang bị thêm cho mình 1 võ tướng để xuất chiến.

- Trận hình ở thời điểm này chưa có nhiều sự lựa chọn võ tướng vì chưa có sự xuất hiện của nhiều võ tướng Hot. Tuy nhiên một số võ tướng cần được lưu ý ở giai đoạn này đó là :

 

+ Viên Thuật – Với khả năng phòng thủ cực tốt (binh chủng xa thạch)

+ Trương Lỗ - với chủng binh Nổ pháo là đơn vị chiến xa với khả năng tấn công theo hàng dọc.

+ Pháp chính (Thục) : là mưu sỹ sử dụng kỹ năng Hồng thủy có tỉ lệ chính xác cao gây sát thương cao ( đặc biệt khi kết hợp với trang bị mưu sách tốt)

+ Tiểu Kiều (Ngô) : Chủng binh chiến cổ , là chiến cổ đầu tiên có từ rất sớm , phù hợp với các thành chủ phát triển theo hướng chiến pháp toàn công (Đội hình 3 cổ 1 toàn công 1 tướng phòng thủ).

+ Tuân Du(Ngụy): là mưu sỹ được sử dụng rất nhiều trong giai đoạn sau này(130) của Ngụy với chủng binh Tử sỹ có khả năng gây dame cực cao và gây ra choáng trong 1 lượt tuy nhiên do tính chất”nguy hiểm” của kỹ năng này nên xác xuất trúng của kỹ năng không cao.

Các tin đã đăng