Cẩm Nang
[Hướng Dẫn]Tính năng "Đặc quyền thành tựu"11/09/2015[Hướng Dẫn]Tính năng Quân giới - 1 số lưu ý23/07/2015[Hướng Dẫn] Các hoạt động diễn ra hàng ngày !02/07/2015[Hướng dẫn]Tính Năng Ma Hóa16/06/2015[Hướng dẫn]Tính năng Tiểu Thư Ký (Phần 2)!!!12/06/2015[Hướng dẫn]Tính năng Tiểu Thư Ký (Phần 1)!!!11/06/2015[Hướng dẫn] Tính Năng Yến Hội09/06/2015[Hướng Dẫn]Tân Thế Giới những điều cần biết (phần 2)05/06/2015[Hướng Dẫn]Tân Thế Giới những điều cần biết (phần 1)05/06/2015[Hướng dẫn] Tính năng Ngọc bội và Luyện hóa ngọc bội04/06/2015[Hướng Dẫn]Tham gia Chiến dịch nhỏ03/06/2015[Hướng dẫn] Tổng Hợp Võ Tướng Có Thể Chinh Phục Trên Chiến Trường01/06/2015[Hướng Dẫn]Tổng Hợp Võ Tướng Theo Uy Vọng31/05/2015[Hướng Dẫn]Bạc và Các phương thức có bạc28/05/2015[Hướng dẫn] Lợi ích lần nạp đầu tiên27/05/2015Hướng dẫn thăng cấp từ 40 – 6027/05/2015[Giới Thiệu]Hệ thống chiến đấu giữa các quốc gia27/05/2015[Giới Thiệu]Sẵn sàng chinh chiến27/05/2015[Giới Thiệu]Hệ thống Phụ Bản26/05/2015[Giới Thiệu]Hệ thống Nhiệm Vụ26/05/2015Hướng dẫn thăng cấp từ 20 – 4026/05/2015[Hướng Dẫn] phương pháp để có sách khủng với hệ thống nhiệm vụ26/05/2015[Hướng Dẫn] Một số trận hình cơ bản thường sử dụng26/05/2015[Hướng Dẫn] Sử dụng Giftcode25/05/2015[Hướng Dẫn]Chuyển vàng vào nhân vật25/05/2015
1 2