Hệ Thống Trang bị 14/05/2015

Hệ thống trang bị là 1 phần không thể thiếu đối với thế giới “Vô song tam quốc”. Trong “Vô song tam quốc” trang bị cho võ tướng khi xuất trận được chia làm 2 loại : trang bị phòng thủ và trang bị tấn công .

- Trong đó trang bị phòng thủ bao gồm :

    + Áo giáp : tăng phòng thủ vật công

    + Phi Phong : tăng phòng thủ chiến pháp

 Trang bị tấn công bao gồm : 

    + Vũ khí : tăng công kích vật lý ( đánh thường) – sử dụng đối với võ tướng đánh vật công (xa tháp, tiễn xa, hỏa ngưu,...)

    + Chiến mã : tăng sát thương chiến pháp (kỹ năng nộ khí) – quan trọng đối với võ tướng đánh chiến pháp

    + Binh pháp(sách) : Tăng sát thương đối với mưu sỹ (pháp thuật)

Cường hóa trang bị :

Để cường hóa trang bị các vị thành chủ cần vào thực hiện các bước theo trinh tự sau : Quân sự => Bảo vật => Cường hóa => Lựa chọn trang bị => Cường hóa

 

(lưu ý : cường hóa có tỉ lệ thành công và thất bại, các vị thành chủ cần lưu ý tỉ lệ để đảm bảo việc cường hóa thành công)

Giáng cấp trang bị :

Trang bị sau khi cường hóa có thể giáng cấp xuống, giáng cấp trang bị sẽ trả lại 1 phần số lượng bạc cường hóa. Để thực hiện tính năng này các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau : Quân sự => Bảo vật => Kho => Lựa chọn trang bị cần giáng cấp => Giáng cấp

Khóa & mở khóa trang bị :

Đối với các trang bị đặc biệt quý hiếm có giá trị như : Trang bị tím, trang bị Gia cát .v.v hoắc bất kỳ trang bị nào khác các thành chủ có thể sử dụng tính năng khóa để đảm bảo trang bị không bị giáng cấp hay dung hóa nhầm. 

Trang bị sau khi khóa sẽ không thể bán đi hay dung hóa tuy nhiên vẫn có thể cường hóa và ma hóa bình thường. Trường hợp trang bị sau khi đã khóa để mở khóa các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau : Quân sự => Bảo vật =>Kho.

Trong giao diện Kho => Lựa chọn trang bị cần mở khóa (không trang bị trên người) => Giải trừ . Khoáng thời gian cần thiết để chuẩn bị mở khóa là 3 ngày.

 

Các tin đã đăng