Hệ Thống Võ Tướng 19/05/2015

Võ tướng :

Trong “Vô song tam quốc” dựa theo chủng loại cũng như phương thức công kích có thể chia hệ thống võ tướng được chia làm 5 loại chính bao gồm:

- Võ tướng công kích phổ thông : thường là các võ tướng có chủng binh là cơ giới như : xa tháp, tiễn tháp, hỏa ngưu,nỏ pháo.v.

- Võ tướng chiến pháp : Là các võ tướng có thể sử dụng kỹ năng nộ khí như : kỵ binh, trường thương, võ lâm ky.v.v

- Võ tướng mưu sĩ : Là các loại võ tướng tấn công bằng mưu lược sử dụng các loại binh pháp. Thường là các chủng binh như : Lôi kích, hồng thủy, hỏa kế.v.v

- Võ tướng cổ vũ : là loại hình võ tướng thường đi kèm với chiến pháp có khả năng tăng nộ khí cho toàn bộ võ tướng chiến pháp trong trận hình(chiến cổ) hoặc ngẫu nhiên đưa 1 võ tướng chiến pháp vào trạng thái nộ khí(100 nộ). Các binh chủng của loại hình võ tướng này là : Quân nhạc, chiến cổ, vũ cơ.

- Võ tướng đặc kỹ : là loại hình võ tướng sử dụng các kỹ năng đặc biệt không phụ thuộc vào trang bị , các kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong 1 số chiến trường phụ bản. Điển hình của loại võ tướng này là : Kinh các ; liệt nhật

Chiêu mộ võ tướng – hạ võ tướng :

Để có được nhiều võ tướng trong trận hình các vị thành chủ có thể thông qua 2 phương pháp đó là :

- P1 : Thu phục võ tướng từ phụ bản chiến trường

- P2 : Võ tướng quốc gia - nhận được khi thăng quan(tăng uy vọng)

Chiêu mộ

Để chiêu mộ võ tướng vào trận hình các vị thành chủ cần thực hiện các bước sau :

- Trong giao diện chủ thành => Quân sự =>Võ tướng

Khi đó sẽ xuất hiện giao diện võ tướng - trong giao diện võ tướng chọn: Chiêu mộ => lựa chọn võ tướng mới nhận được hoặc cần chiêu mộ = > Chiêu mộ

Lưu ý : Số võ tướng có thể chiêu mộ là có giới hạn nên khi đã đạt giới hạn võ tướng chiêu mộ thì không thể chiêu mộ thêm

Hạ võ tướng :

Khi võ tướng đã đạt giới hạn để tuyển mộ thêm các vị thành chủ cần hạ các võ tướng không cần thiết trong trận hình hiện tại để chiêu mộ thêm võ tướng. Để thực hiện được điều này cần làm theo các bước sau :

- Trong giao diện chủ thành => Quân sự =>Võ tướng.

- Khi đó sẽ xuất hiện giao diện võ tướng => Chiêu mộ => lựa chọn võ tướng cần đưa ra khỏi trận hình(các võ tướng đang có trong trận hình sẽ có hình kiếm ở ngay đầu tên võ tướng) = > Hạ xuống

Lưu ý : Đối với giới hạn số võ tướng có thể tăng thêm khi mở các tính năng hỗ trợ (Khi tăng uy danh, thành tưu)

Các tin đã đăng