Tính Năng Quân Đoàn 11/07/2014

Thành lập Quân Đoàn:

- Thành viên đạt cấp độ 10 có thể thành lập Quân Đoàn hoặc tham gia Quân Đoàn

- Thăng cấp quân huy để tăng danh vọng của quân đoàn và số lượng thành viên trong quân đoàn

Thành viên:

- Các thành viên tham gia vào quân đoàn có thể thông qua độ cống hiến quân đoàn và xếp hạng cống hiến để thăng cấp chức vị trong quân đoàn

- Chức vị trong quân đoàn sẽ có những quyền lợi khác nhau

- Thành viên xếp hạng cống hiến 1 và quân đoàn trưởng không online có thể thăng cấp thành quân đoàn trưởng

 

Khoa kỹ:

- Khoa kỹ của quân đoàn bao gồm :

+ Trưng thu cống hiến

+ Trung thu lệnh:

- Thăng cấp khoa kỹ quân đoàn có thể tăng quyền lợi của thành viên trong quân đoàn

- Thành viên quân đoàn có thể dùng điểm cống hiến hoặc bạc trong quá trình thu thuế để đóng góp thăng cấp khoa kỹ quân đoàn

 

Nông trường:

- Quân đoàn trưởng mở nông trường chiến,thành viên quân đoàn tham gia tranh đoạt nông trường,chiếm hữu có thời gian,mỗi thành viên quân đoàn mỗi ngày có 5 lần thu thập nông trường lương thực.

 

Ngân Khoáng Thạch

- Quân đoàn trưởng mở ngân khoáng thạch, thành viên quân đoàn tham gia tranh ngân khoáng thạch, chiếm hữu có thời gian, mỗi thành viên quân đoàn mỗi ngày có 5 lần thu thập ngân khoáng thạch.

Các tin đã đăng