Tính Năng Tầm Bảo 20/05/2015

Tầm bảo :

Là tính năng cho phép các vị thành chủ sử dụng bạc để tiến hay tìm kiếm “Chiến Mã” và “Phi Phong”

Tính năng “Tầm Bảo” sẽ được mở sau khi thành chủ thăng cấp đại điện lên 30(đạt cấp độ 30).Trong giao diện tính năng có 2 sự lựa chọn trong tính năng “Tầm bảo” đó là tìm kiếm “Phi phong” và tìm kiếm “Chiến Mã”

Để mở tính năng này các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau đây : 

Trong giao diện nội thành => Quân sự => Bảo vật => Tầm Bảo.

Lưu ý :

- Mỗi lần tầm bảo sẽ tăng thời gian chờ 10 phút – Khi đạt đến thời gian chờ tầm bảo là 2 giờ thì sẽ không thể tiếp tục tầm bảo mà phải chờ hết thời gian tầm bảo.

- Có thể sử dụng vàng để bỏ qua thời gian chờ tầm bảo.

- Đối với các thành chủ đã đạt cấp Vip 7 có thể sử dụng tính năng “Thiên kim tầm bảo” để 100% mở được thương nhân cấp cao hơn.

- Trong đó “Chiến mã” là trang bị tấn công , tăng sát thương chiến pháp (kỹ năng nộ khí) và “Phi phong” là trang bị phòng thủ tăng phòng thủ chiến pháp.

- Trong quá trình tầm bảo các thành chủ nếu may mắn sẽ có thể mở được thương nhân cấp cao. Thương nhân cấp cao cần sử dụng lượng bạc cao hơn tuy nhiên thương nhân cấp cao có tỉ lệ cao nhận được trang bị hiếm có (đỏ, tím).

- Đối với các trang bị vàng , đỏ (phi phong, chiến mã) trong quá trình tầm bảo có thể nhận được mảnh hoặc nếu may mắn sẽ nhận được nguyên trang bị (phi phong, chiến mã) cấp cao hơn.

Các tin đã đăng