Tính Năng Tế tự 20/05/2015

Tế tự :

Là tính năng cho phép các vị thành chủ sử dụng vàng để tế bái các vị thần từ đó nhận được phần thưởng là : Bạc, Quân công,Danh vọng,Ngọc thạch,Bảo ngọc

 

Tính năng tế tự được mở khi các vị thành chủ nâng cấp kiến trúc đại điện đạt cấp độ 30. Là 1 trong những tính năng quan trọng mang lại lượng lơn bạc, quân công ở giai đoạn ban đầu.

Để mở tính năng này các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau đây :

Trong giao diện nội thành => Nội chính => Chính trị => Tế tự (Hoặc chọn vào biểu tượng tế tự nằm ở chính giữa góc trên giao điện game)

Sau đây là 1 số lưu ý đối với tính năng này.

Trong “Vô Song Tam Quốc” có 5 vị thần mà các vị thành chủ có thể tế bái. Ứng với mỗi vị thần tế tự sẽ có thể nhận được các phần thưởng khác nhau trong đó:

- Thần nông : Khi tế bái sẽ nhận được bạc

- Bàn Cổ : Khi tế bái sẽ nhận được Quân Công(Mở ở cấp 50)

- Cộng công : Khi tế bái sẽ nhận được Uy vọng(Mở ở cấp 50)

- Phục Hy : Khi tế bái sẽ nhận được Ngọc thạch (Mở ở cấp 101)

- Nữ Oa :Khi tế bái sẽ nhận được Bảo Ngọc (Mở ở cấp 130)

 

Đặc biệt :

- Trong quá trình tế tự có tỉ lệ may mắn nhận được bạo kích có thể x2, x4, x10 phần thưởng so với thông thường

- Trong thời gian diễn ra hoạt động “Tế tự Bạo kích” : Gia tăng tỉ lệ bạo kích x2,x4,x10 khi tế tự .

- Trong qua trình tế tự nên chọn “Tế tất cả” để tiết kiệm hơn lượng vàng khi tế tự.

-----------------------------------------

Vô Song Tam Quốc - Vạn vương chi tranh - Nhất thống thiên hạ

Trang chủ : http://goo.gl/KDpS1g

Tải cho Android : https://goo.gl/v5bsbo

Các tin đã đăng