Tính Năng Thông Thương 20/05/2015

Thông thương :

Là tính năng giao dịch với NPC để nhận Bạc, tính năng này sẽ được mở khi thành chủ đạt cấp độ 41.

Trong tính năng thông thương có 12 NPC thông thương khác nhau và mỗi ngày các thành chủ sẽ nhận được 12 lần miễn phí thông thương

Để mở tính năng này các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau đây :

Trong giao diện nội thành => Nội chính => Kinh tế => Thông thương

Một số lưu ý đối với tính năng thông thương :

- Trong quá trình thông thương Thành chủ may mắn có thể mở trúng sự kiện và nhận thưởng từ sự kiện thông thương

- Mở đúng thứ tự NPC thông thương có thể nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện thông thương bao gồm : Bạc, Ngọc thạch,Bảo thạch.

- Sự kiện thông thương có chia làm 2 loại chính là : Sự kiện lớn và sự kiện nhỏ

- Sự kiện nhỏ sẽ yêu cầu thành chủ gặp đúng thứ tự 2 NPC của sự kiện

- Sự kiện lớn sẽ yêu cầu thành chủ gặp đúng thứ tự 3 NPC của sự kiện

- Cấp 110 sẽ mở sự kiện thông thương nhận được Ngọc thạch

- Cấp 130 sẽ mở sự kiện thông thương nhận được Bảo thạch

- Người đầu tiên mở trúng và kích hoạt sự kiện thông thương sẽ nhận được gấp 3 lần phần thưởng từ sự kiện đó.

- Thành chủ Vip 1 có thể làm mới thương nhân

- Thành chủ Vip 7 có thể dùng vàng mua thêm lần thông thương

- Trong thời gian hoạt động "Khảo cổ", khi thông thương các thành chủ có thể may mắn nhận được mảnh tàng bảo đồ

- Đặc biệt : Mỗi lần nâng cấp kiến trúc , số lần thông thương miễn phí (12 lần) sẽ được reset

-----------------------------------------

Vô Song Tam Quốc - Vạn vương chi tranh - Nhất thống thiên hạ

Trang chủ : http://goo.gl/KDpS1g

Tải cho Android : https://goo.gl/v5bsbo

Các tin đã đăng