Tính Năng Trưng Thu 20/05/2015

Trưng thu :

Là tính năng cho phép các vị thành chủ thu thuế trong thành để nhận được bạc. Trong quá trình trưng thu nếu may mắn có thể nhận được thêm vàng hoặc cống hiến cho Quân đoàn.

Tính năng trưng thu được mở sau khi các vị thành chủ hoàn tất phần hướng dẫn ban đầu(cấp 20).

Để vào giao diện tính năng trưng thu các vị thành chủ thực hiện theo các bước sau :

Từ giao diện nội thành => Nội chính =>Kinh tế =>Trưng thu.

Một số lưu ý về tính năng trưng thu :

- Trong quá trình trưng thu sẽ có tỉ lệ may mắn nhận được các câu hỏi về trị quốc. Tùy theo lựa chọn các vị thành chủ đưa ra sẽ có những phần thưởng tương ứng.

- Số lần trưng thu nhận được mỗi ngày là 12 lần. Riêng đối với mùa hạ tăng lên là 15 lần.

- Số lần trưng thu tích lũy tối đa là 50 lần.

- Nâng cấp kiến trúc “Dân cư”, tăng dân trung, tăng độ phồn vinh hoặc nâng cấp kỹ năng thu thuế của Quân đoàn có thể tăng lượng bạc nhận được khi trưng thu.

- Nâng cấp kiến trúc trướng phòng có thể tăng tỉ lệ nhận được vàng trong quá trình trưng thu.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động “Trưng thu” : tăng tỉ lệ trưng thu nhận được vàng và trong quá trình trưng thu có tỉ lệ nhận được lương thực tương đương với lượng bạc nhận được.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động “Binh khí” : tăng lượng bạc nhận được khi cưỡng chế trưng thu(trưng thu bằng vàng)

-----------------------------------------

Vô Song Tam Quốc - Vạn vương chi tranh - Nhất thống thiên hạ

Trang chủ : http://goo.gl/KDpS1g

Tải cho Android : https://goo.gl/v5bsbo

Các tin đã đăng