[Hướng Dẫn]Tân Thế Giới những điều cần biết (phần 1) 05/06/2015

Tân thế giới là gì - Làm thế nào để lên tân thế giới

- Nếu như ở bản đồ thế giới trước đó có giới hạn cấp độ là 100 thì Tân thế giới là bản đồ quốc gia mới với không giới hạn về cấp độ và nhiều sự thay đổi trong cơ chế di chuyển cũng như tấn công,hệ thống ruộng điền.

- Điều kiện để có thể thăng cấp thành thị của bạn lên tân thế giới đó là :

+ Thành chủ vượt qua phụ bản chiến trường : Thái Bình Thiên Quốc (100-112)

+ Đạt vip 3 hoặc được thành chủ khác đã lên tân thế giới mời lên

Di chuyển thành thị - tần công người chơi

- Điểm khác biệt đầu tiên của hệ thống Tân thế giới đó là sự xuất hiện của "Công Kích Lệnh" .Trên tân thế giới sẽ có sự phân biệt giữa việc tấn công người chơi và di chuyển trên phụ bản. Khi tấn công thành chủ khác thành chủ sẽ cần sử dụng công kích lệnh thay vì Quân lệnh như trước đây giúp các thành chủ tiết kiệm hơn quân lệnh mà vẫn có thể có được uy vọng.

- Bên cạnh đó Công kích lệnh còn có thể sử dụng để giảm thời gian di chuyển giữa các thành thị (1 công kích lệnh giảm 1 h thời gian chờ di chuyển). Khác với ở thế giới cũ trên tân thế giới các thành chủ khi muốn tấn công thành chủ quốc gia đối địch sẽ cần di chuyển đến áp sát thành thị địch quốc và tấn công thành thị đó.

- Đặc biệt nếu thành chủ di chuyển vào thành thị của địch quốc mà thành thị đó không có người chơi nào phòng thủ hoặc thành chủ tiêu diệt hết toàn bộ người chơi trên thành thị đó thì thành thị đó sẽ biến thành thành thị của quốc gia mình.

- Thời gian chờ mỗi lần di chuyển giữa 2 thành thị thông thường là 20 giờ tuy nhiên các thành thị thông thương (có biểu tượng) sẽ chỉ mất 1/2 thời gian để di chuyển (10 giờ)

- Thời gian phụ hồi công kích lệnh là 30 p/1 (khi online) và 60 phút khi offline

<Còn tiếp>

Các tin đã đăng