[Hướng Dẫn]Tham gia Chiến dịch nhỏ 03/06/2015

Chiến Dịch Nhỏ

Bên cạnh phụ bản quân đoàn nhận được trang bị hiếm và quân công còn có 1 hệ thống phụ bản chiến dịch nhỏ mà rất nhiều thành chủ có thể chưa được biết đến. Phụ bản chiến dịch nhỏ là tính năng giúp các vị thành chủ có thể có được rất nhiều : Quân công, bạc, đột phi lệnh và ngọc thạch (từ chiến dịch Đại Thanh)

Để tham gia vào chiến dịch nhỏ các thành chủ cần vào từ : Chinh chiến => Lựa chọn chiến trường => Tên chiến dịch nhỏ ( Biểu tượng nằm giữa phía bên phải)

Một số lưu ý đối với phụ bản chiến dịch nhỏ :

Hoàn toàn khác với phụ bản chiến dịch quân đoàn, phụ bản chiến dịch nhỏ cần sự tinh tế và phối hợp tốt hơn giữa các thành viên tham gia để điều khiển đội quân của mình, đồng dội tiêu diệt hết các đạo quân của NPC phụ bản, chinh phục phụ bản và nhận về bảo rương. Và sau đây là 1 số điểm cần lưu ý giúp các vị thành chủ có thể dễ dàng hơn làm quen với tính năng này.

- Tùy theo độ lớn của chiến dịch và số lượng quân địch mà mức thưởng và số lượng thành viên yêu cầu khác nhau.

- Trong cùng 1 chiến dịch cấp độ thành chủ tham gia càng thấp thì mức thưởng từ chiến dịch càng cao.

- Chỉ có các thành chủ trong cùng 1 quốc gia hoặc quốc gia liên minh mới có thể tạo tổ đội tham gia. Thành chủ của quốc gia đối địch không thể tham gia.

- Khi thời gian phục hồi di chuyển có màu đỏ ( sau khi tấn công NPC hoặc quá thời gian phục hồi di chuyển là 30) thì thành chủ sẽ không thể di chuyển và phải chờ đến hi thời gian phục hồi di chuyển trở về : 05s mới có thể di chuyển

- Cấp độ chiến dịch càng cao, lượng thời gian còn lại của cấp độ chiến dịch càng nhiều thì phần thưởng bảo rương từ chiến dịch càng nhiều. Các thành chủ đạt vip 3 có thể sử dụng 10 vàng để mua thêm 40 s thời gian chiến dịch

 

- Trong các chiến dịch nhỏ tùy theo các chiến dịch khác nhau sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các hỗ trợ lệnh. Ứng với mỗi loại lệnh lại có những tác dụng khác nhau.

Ví dụ + Lệnh “Tật trì” : có tác dụng giảm thời gian di chuyển trên chiến dịch 50%

+ Lệnh “Tốc chiến” : Giảm 50% thời gian chờ sau khi chiến đấu....

 

 

- Kết thúc chiến dịch các thành chủ sẽ nhận được bảo rương. Mở bảo rương có thể nhận được phần thưởng tương ứng với chiến dịch với số lượng ngẫu nhiều.

- Các thành chủ vip 9 có thể sử dụng 50 vàng để tăng số lượng bảo rương nhận được.

Các tin đã đăng