[Hướng Dẫn]Tính năng "Đặc quyền thành tựu" 11/09/2015


Giới thiệu :

Sau khi thành chủ đạt cấp độ 160 sẽ mở khóa 1 tính năng đặc biệt đó là tính năng “Đặc quyền thành tựu”.

Tính năng này bao gồm nhiều kỹ năng bị động phụ trợ giúp thành chủ có thể nhận được ưu đãi hơn khi tham gia các hoạt động hàng ngày như “Tế tự”, “Trưng thu”, “thông thương”, tăng lượng “Quân giới toái phiến” khi tham gia chinh chiến nhận được, đây quả thực là 1 tính năng quang trọng đối với bất kỳ 1 vị thành chủ nào .

Hướng dẫn :

Sau khi thăng cấp đại điện đạt cấp 160 để vào giao diện đặc quyền thành tựu các vị thành chủ cần vào từ : Quân sự > Khoa Kỹ > Đặc quyền thành tựu

Giao diện của đặc quyền thành tựu gồm 2 phần :
- Danh sách các đặc quyền thành tựu của thành chủ đã và sẽ có thể đạt được
- Tin tức cụ thể của đặc quyền thành tựu .
- Thành chủ có thể lựa chọn các đặc quyền thành tựu ở danh sách để xem các tin tức cụ thể về yêu cầu và quyền lợi mà thành chủ nhận được khi hoàn thành đc yêu cầu đó.

Ứng với mỗi đặc quyền thành chủ cần phải đạt được điều kiện cần thiết bao gồm 2 yếu tố đó là :

+ Cấp độ yêu cầu

+ Đánh bại NPC trên map tương ứng.

Thành chủ chưa đạt được cấp độ này có thể tham khảo danh sách nội dung cũng như yêu cầu cần thiết để đạt được thành tựu tại đây :

http://goo.gl/8V2wDy

* Lưu ý : Các đặc quyền có nội dung giống nhau thì đặc quyền càng cao lợi tức càng lớn và không được cộng dồn (Chỉ tính đặc quyền cao nhất)

Các tin đã đăng