[Sự kiện] Chùm sự kiện server mới 25/05/2015

Các Thành Chủ thân mến,

BQT Vô Song Tam Quốc xin gửi đến các Thành Chủ "Chuỗi sự kiện Server mới". Các sự kiện được tích hợp sẵn sàng trong game nên rất thuận tiện khi nhận thưởng.

Sự kiện   Thời gian  Nội dung   Phần thưởng 
 Lần Đầu Lộ Diện  72 giờ sau khi tạo nhân vật   Ưu đãi cho mọi Thành Chủ trong thời gian diễn ra sự kiện  Từ 19h-21h nhận miễn phí tướng Đột Phi hàng ngày.
Giảm thời gian chờ giảm 1/2
Chinh chiến nhận thêm Quân công
Thăng cấp nhận thêm 2 Quân lệnh
Thắng 5 cấp nhận thêm Bạc
 Quà Đăng Nhập  Hàng ngày  Đăng nhập hàng ngày nhận quà  Mỗi lần đăng nhập sẽ có cơ hội thử vận may nhận được Vàng, Quân lệnh. Tối đa là 150 Vàng, 50 Quân lệnh
 X2 Nạp Lần Đầu  Nạp lần đầu tiên   Quà tặng khi Nạp lần đầu tiên tại máy chủ mới   Nạp lần đầu được X2 Vàng và EXP VIP 
 Hiến Bảo Bát Phương  Từ ngày 1 - 3 kể từ khi mở server   Tiêu Vàng, Quân công, Chinh chiến hoặc tấn công người chơi khác có thể nhận Cống phẩm.
Reset lúc 24h hàng ngày
 Cống phẩm nhận ngẫu nhiên gồm có Bạc, Vàng, Quân lệnh, Quân công, Uy vọng, Đột Phi Lệnh và có cơ hội nhận quà X2, X4 hoặc X10 lần.
 Hoạt Động Trưng Thu  Từ ngày 4 - 6 kể từ khi mở server   Mở rương: Số lần Trưng Thu đạt 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, 46, 60 lần có thể nhận quà tương ứng
Reset lúc 24h hàng ngày
 Quà có thể là Bạc, Quân công, Đột Phi Lệnh, Uy vọng, Quân lệnh.
Cấp 130 trở lên có thể nhận quà Bảo Thạch 
 Hoạt Động Tế Tự   Từ ngày 7 - 8 kể từ khi mở server   Hiệu quả Tế Tự nhân đôi, hiệu quả Bạo kích nhân đôi
Reset lúc 05h00 hàng ngày
 Có thể nhận được Bạc, Quân công, Uy vọng, Bảo thạch, Ngọc thạch 
 Huấn Luyện Võ Tướng  Từ ngày 9 - 10 kể từ khi mở server   Ưu đãi cho mọi Thành Chủ  EXP Đột Phi Tăng 20%
Giảm thời gian chờ giảm 1/2
Giảm 20% vàng Tẩy thuộc tính
Tăng 20% Thời gian Tinh Anh Quân công nhận được
Tăng 50% tỉ lệ thành công bắt Võ tướng
 Tiêu Vàng Nhận Quà  Ngày thứ 11 kể từ khi mở server  Tiêu Vàng đến mốc nhất định sẽ nhận được Gói quà  Gói quà gồm có Bạc, Ngọc Thạch, Quân lệnh, ...
 Khám phá Bản đồ  72h sau khi tạo nhân vật  Qua được NPC của mỗi bản đồ sẽ nhận được Vàng tương ứng  Trương Giác - 10 Vàng
Đổng Trác - 15 Vàng
Công Tôn Đoản - 20 Vàng
Hoa Đà - 30 Vàng
Trương Lỗ - 40 Vàng
Viêm Thuật - 50 Vàng
Nghiêm Bạch Hổ - 60 Vàng
Lưu Biểu - 80 Vàng
Lưu Chương - 100 Vàng
Mã Đằng - 120 Vàng
Mạnh Hoạch - 150 Vàng
Viêm Thiệu - 200 Vàng
Lã Bố - 250 Vàng

Chúc các Thành Chủ gặp nhiều may mắn,

TM Ban Quản Trị Vô Song Tam Quốc

Các tin đã đăng