[Sự kiện]Chuỗi sự kiện tại máy chủ mới 08/12/2015

New Page 1


Xin chào các vị thành chủ !

Sau khi hoàn tất quá trình hợp nhất máy chủ trong ngày 10/12 chuỗi hoạt động đặc biệt dành cho máy chủ này sẽ được bắt đầu. Sau đây là thông tin list các hoạt động sẽ diễn ra tại máy chủ này.

Thời gian

- Thời gian : sau khi hoàn tất hợp nhất máy chủ : 12:00 10/12/2015-24:00 12/12/2015

- Phạm vi : Máy chủ hợp nhất Hán Trung

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động đặc biệt tăng cường thực lực như sau :

+ Thời gian từ : 10/12 - đến hết ngày 12/12 - Diễn ra hoạt động : Bát phương cống bảo

+ Thời gian từ : 10/12 - đến hết ngày 10/12 - Diễn ra hoạt động : Binh Khí

+ Thời gian từ : 11/12 - đến hết ngày 11/12 - Diễn ra hoạt động : Võ Tướng

+ Thời gian từ : 12/12 - đến hết ngày 12/12 - Diễn ra hoạt động : Khảo Cổ

Các thành chủ hãy lưu ý sắp xếp để tham gia sự kiện được thuận lợi nhất,

Hướng dẫn các sự kiện hàng ngày các thành chủ có thể tham khảo thêm tại địa chỉ : http://goo.gl/kVKHTn

Trang chủ : http://goo.gl/N1iZTa

Tải cho Android : https://goo.gl/v5bsbo

Tải cho IOS : https://goo.gl/wm8eX1

Các tin đã đăng