[Thông Báo] Kéo dài thời gian sự kiện "Top cấp độ 110" 10/06/2015

Xin chào các vị thành chủ !!


Tân thế giới : thế giới mới với nhiều tính năng và hệ thống mới, thay đổi hoàn toàn hệ thống chiến tranh giữa 3 quốc gia là đich đến cũng là sự mong chờ của nhiều thành chủ trong thế giới Vô Song Tam Quốc

Và ngày hôm qua 09/06/2015 thành chủ đầu tiên đạt cấp độ 110 và đã có thể đặt chân đến Tân Thế Giới đó là thành chủ "Mr"

Xin chúc mừng thành chủ "MR" đã đạt được phần thưởng từ sự kiện "Đua Top cấp độ 110"

Đồng thời BQT xin thông báo : 

Nhận thấy nhiều thành chủ vẫn đang tiếp tục cố gắng đặt bước chân lên Tân Thế giới nên chúng tôi quyết định hõ trợ các vị thành chủ thông qua việc kéo dài thời gian kết thúc sự kiện đến hết ngày 14/06/2015.

Các thành chủ có thể thăng cấp đến cấp độ 110 trong thời gian nãy vẫn có thể nhận thưởng từ sự kiện "Đua Top cấp độ 110"

Chi tiết thêm về mức thưởng của sự kiện các thành chủ có thể xem thêm tại : http://goo.gl/gA5Ysm

Ban Quản Trị Vô Song Tam Quốc

Các tin đã đăng