Hệ thống VIP 19/05/2015

Vip Member

Vip Member

Định nghĩa:

Những Vip có thể mua được nhiều đội xây dựng hơn, nhiều vị trí huấn luyện hơn. Điều này giúp Chúa Công có thể mua được ấn quý hiếm, mua được nhiều lượt hơn (không giới hạn số lần mua lượt 1 ngày ở vip8). Ngoài ra, Ngài còn có thể tăng cường thu thuế (không giới hạn số lần tăng cường thu thuế 1 ngày ở vip9). Tăng cường sức mạnh cho quân đội của Tướng Quân ở trong bang hội chiến, cứ điểm chiến, v..v... Và giúp các vị tướng của Chúa Công có nhiều lựa chọn chế độ luyện tập, cải tiến.

Yêu cầu cấp VIP:

Cấp VIP Số xu cơ bản để nâng cấp
VIP 1  110
VIP 2  500
VIP 3  1,000
VIP 4  2,000
VIP 5  5,000
VIP 6  9,600
VIP 7  19,600
VIP 8  49,200
VIP 9  78,800
VIP 10  148,400

Quyền lợi VIP:

VIP 1

Quyền lợi VIP 1
Đạo trường 3
Đi săn 3
Thương nhân Làm mới

VIP 2

Quyền lợi VIP 2
Kiến trúc đội 3
Đạo trường 4
Huấn luyện Cao cấp
Chiêu mộ võ tướng Có thể mua
Thu thập Cao cấp
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 1

VIP 3

Quyền lợi VIP 3
Huấn luyện Bạch kim
Đi săn 4
Phúc thần phú hộ Có thể sử dụng. Cường hóa 100% thành công
Dệt Tăng cường
Chiến dịch Giảm thiểu thời gian tiêu hao
Cường hóa Bạo kích
Vào khu vực mới Cấp 101 tiến vào
Ngọc Tự động mua ngọc, đá
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 2

VIP 4

Quyền lợi VIP 4
Kiếm trúc đội 4
Đạo trường 5
Nv hàng ngày Dùng vàng trực tiếp hoàn thành
Dệt Có thể mua số lần
Võ hồn Thầy huấn luyện
Chiêu mộ võ tướng Có thể mua
Tường thành Tăng cường
Thu thập Bạch kim
Thu thập an toàn  
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 3

VIP 5

Quyền lợi VIP 5
Kiến trúc đội 5
Đạo trường 6
Huấn luyện Hoàng kim
Quân đoàn chiến Có thể cổ vũ
Liên minh Mở liên minh thương nhân
Khu vực mới Có thể mời 3 người
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 4

VIP 6

Quyền lợi VIP 6
Kiến trúc đội 6
Quân lệnh Hoàng kim
Tường thành Bạch kim
Cá nhân lệnh Làm mới
Vị trí thu thập Hoàng kim
Chiêu mộ võ tướng Có thể mua vị trí
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 5

VIP 7

Quyền lợi VIP 7
Kiến trúc đội 7
Đạo trường 7
Ngân khoáng chiến Chế tạo phòng thủ
Thiên Kim Tầm Bảo Có thể tiến hành
Mua bán Mua số lần
Tường thành Hoàng kim
Mã xa Hoàng kim
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 6

VIP 8

Quyền lợi VIP 8
Huấn luyện Chí tôn
Quân lệnh Chí tôn
Dung hóa Chí tôn
Khu vực mới Mời 4 người vào khu vực mới
Thu thập Chí tôn
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 7

VIP 9

Quyền lợi VIP 9
Kiến trúc đội 8
Đạo trường 8
Ma hóa Giảm 1/2 số lượng bảo thạch cần
Bảo rương x3
Binh khí Giảm 1/2 số lượng bảo thạch cần nâng cấp binh khí
Tường thành Chí tôn
Mã xa Chí tôn
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 8

VIP 10

Quyền lợi VIP 10
Có thể dùng vàng để đột phi võ tướng
Bao gồm tất cả tính năng của VIP 9

Chú ý:

1. Chúa Công có thể mở chức năng mua ấn quý hiếm khi đại điện đạt cấp 10

2. Chúa Công có thể bắt đầu làm N.Vụ hàng ngày khi đại điện đạt cấp 40

3. Thương đội có thể thông thương khi đại điện đạt cấp 41

4. Xưởng dệt được mở khi đại điện đạt cấp 82

Các tin đã đăng