Một Số Câu Hỏi 11/07/2014

I. Công Trình và Đại Điện

1. Công trình sẽ lập tức được hoàn thành sau khi nâng cấp  ?

Đúng vậy, công trình của Chúa Công sẽ ngay lập tức hoàn thành nhưng đội xây dựng công trình đó phải mất 1 khoảng thời gian (thời gian đóng băng) mới có thể tiếp tục xây dựng công trình tiếp theo.

2. Tôi có thể cùng sử dụng 2 đội xây dựng để nâng cấp 1 công trình cùng lúc chứ  ?

Sao lại không nhỉ ? Chúa Công có thể sử dụng nhiều đội xây dựng để nâng cấp 1 công trình cùng lúc.

3. Làm sao để tôi có thể tăng thêm số đội xây dựng  ?

Chúa Công có thể tăng thêm số đội xây dựng khi nâng đẳng cấp VIP của mình. khi tăng thêm đội xây dựng thì sẽ kéo dài mãi mãi.

4. Tại sao tôi không thể tiếp tục nâng cấp đại điện của mình khi nó đạt cấp 30  ?

Đại Điện của Chúa Công nằm trong khu vực chiếm đóng. Đẳng cấp của Đại Điện không thể vượt quá đẳng cấp giới hạn của khu vực mà Chúa Công đang chiếm. Để có thể tiếp tục nâng cấp Đại Điện, Chúa Công hãy di chuyển thành chính của mình sang khu vực khác. Khu vực mới chỉ mở khi Chúa Công đánh bại Trương Giác trong Trường Cảnh Giặc khăn vàng.

5. Tại sao tôi phải chờ 2 tiếng để nâng cấp đại điện lên 15 , trong khi Chúa Công tôi chỉ tốn 30 phút  ?

Mỗi đội xây dựng sẽ có một độ mệt mỏi nhất định. Trong 1 ngày Chúa Công càng nâng cấp nhiều thì độ mệt mỏi của đội xây dựng sẽ càng cao, thời gian đóng băng sẽ lớn hơn. Vào 5:00 ngày mới độ mệt mỏi sẽ về 0. Điều này cũng tương tự với thời gian đóng băng sau mỗi lượt đánh và khi nghiên cứu kỹ thuật.

6. Tại sao tôi không thể di chuyển thành của mình sang khu vực khác trong khi tôi đáp ứng đầy đủ yêu cầu để có thể di chuyển  ?

Có thể là thời gian đóng băng di chuyển của ngài vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần di chuyển, thời gian đóng băng di chuyển là 24 giờ.

7. Tôi có thể kiếm mỏ bạc ở đâu  ?

Mỏ bạc chỉ hiện ra sau khi Chúa Công gia nhập quốc gia (Thục, Ngô hoặc Ngụy)

8. Khi nào tôi có thương đội  ?

Thương đội chỉ xuất hiện khi Đại Đện của Chúa Công đạt cấp 41

9. Khi nào công trình của tôi bị phá hủy khi người khác tấn công ?

Khi Chúa Công dời Đại Điện tới khu vực có cấp độ từ 60 trở lên. Công trình của Chúa Công đều có xác suất bị phá hủy (hạ 1 cấp) khi người chơi nước khác tấn công thành công.

10.Sản lượng ở trên ruộng và mỏ bạc có ý nghĩa gì ?

Đó là sản lượng Chúa Công thu được sau 10 phút chiếm đóng mỏ tài nguyên.

II. Tướng

1. Làm thế nào để đem được nhiều tướng hơn khi ra đánh  ?

Thăng cấp trận đồ lên cấp cao hơn là có thể đem theo được nhiều võ tướng. Trận đồ cấp 5 có thể đem theo 4 tướng, trận đồ cấp 10 có thể đem theo 5 tướng.

2. Làm thế nào để thăng cấp trận đồ  ?

Viện Quân Sự -> Kỹ Năng -> Chọn trận đồ muốn nâng cấp và nhấn nút “Nâng”.

3. Công mưu và thủ mưu là gì  ?

Công mưu là công kích mưu lược, thủ mưu là phòng thủ mưu lược. Đó là phương thức tấn công và phòng thủ của pháp sư.

4. Làm thế nào để vàngất được nhiều tướng lĩnh ra trận hơn và chiêu mộ được nhiều võ tướng hơn ?

Viện Quân Sự cấp 10 có thể thăng cấp trận đồ lên cấp 2 cho phép thống lĩnh 3 võ tướng xuất trận.

Viện Quân Sự cấp 25 có thể thăng cấp trận đồ lên cấp 5 cho phép thống lĩnh 4 võ tướng xuất trận. (cần 100 Uy Danh mới có thể chiêu mộ người thứ 4).

Viện Quân Sự cấp 50 có thể thăng cấp trận đồ lên cấp10 cho phép thống lĩnh 5 võ tướng xuất trận.

Cần 15000 Uy Danh mới có thể chiêu mộ được võ tướng thứ 5, 70000 Uy Danh có thể chiêu mộ được võ tướng thứ 6, và 190000 Uy Danh có thể chiêu mộ võ tướng thứ 7 nhưng tối đa chỉ có 5 võ tướng vàngất trận.

III. Đại Chiến

1. Tại sao tôi không thể tấn công người chơi khác  ?

Có thể lượt đánh của Chúa Công vẫn đang đóng băng, Hoặc là Chúa Công đã tấn công người chơi đó và họ đang trong thời gian bảo hộ.

2. Làm thế nào để tôi có thể có thêm lượt đánh  ?

Lượt đánh sẽ tự động thêm vào sau 1 giờ.

Hàng ngày 8giờ 30, 12giờ 30 và 19 giờ 5 Lượt miễn phí sẽ tự động thêm vào cho Chúa Công.

Đại Điện tăng thêm 1 cấp cũng có thể nhận được 1 điểm Lượt.

Tài khoản VIP có thể dùng trực tiếp Vàng để mua điểm Lượt

3. làm sao để nhận được phần thưởng của trường cảnh chiến đấu ?

Phần thưởng sẽ tự động được gửi vào người Chúa Công sau khi hoàn thành 100% trường cảnh chiến đấu .

4. Trong Tam Quốc VGG chỉ có chiến thắng và thất bại ?

Sẽ có "hòa" nếu sau 20 hiệp Chúa Công và đối thủ bất phân thắng bại.

5. Bang hội chiến sẽ tốn lượt chứ ?

Không, Chúa Công không mất lượt khi tham gia bang hội chiến

6. Tại sao chúng tôi đã tiêu diệt hết quân đội của quân đoàn Đổng Trác nhưng vẫn bị tính là thua ?

Sau khi chiến thắng 3 trận liên tiếp, người chơi sẽ rời khỏi cuộc chiến. Nếu tính thời điểm cuối cùng, đội của Chúa Công tiêu diệt tất cả quân đoàn Đổng Trác nhưng không có một người chơi nào còn lại trong cuộc chiến, Chúa Công sẽ bị tính thua cuộc

7. Tại sao tôi không thể tấn công người chơi khác ?

 - Có thể đang là mùa đông, Chúa Công không thể tấn công Công hết lượt đánh

- Người Chúa Công muốn đánh đang trong trạng thái bảo vệ

- Người Chúa Công muốn đánh đang trong Bang Hội Chiến

8.Tại sao tôi lại thất bại trước người chơi có đẳng cấp thấp hơn tôi ?

Đẳng cấp Chúa Công cao hơn tức là Đại Điện của Chúa Công có cấp cao hơn. Nguời chơi khác thắng Chúa Công có thể do trang bị tốt hơn, cách sắp xếp quân khắc chế hoặc kỹ thuật trong viện quân sự cao hơn.

9. Làm sao để tôi tiếp tục chiến đấu với Quân Đoàn Tinh Nhuệ ?

Quân Đoàn Tinh nhuệ có giới hạn. Khi tất cả Quân Đoàn Tinh Nhuệ bị tiêu diệt, Chúa Công cần vào lúc 0.00 , 8.30 , 12.30 , 19.00 , 21.00 mỗi ngày sẽ tự động làm mới.

10. Tại sao tôi không nhận được số Quân Công như lúc ban đầu khi đánh cùng 1 loại NPC ?

Chúa Công có cấp độ càng cao thì số Quân Công Chúa Công nhận được càng thấp

11. Tôi nhận được gì sau khi tham gia Khu Vực Chiến ?

Chúa Công sẽ nhận được Uy Danh khi tham gia Khu Vực Chiến. Phần thưởng cho nguời chiến thắng sẽ nhiều gấp đôi kẻ bại trận.

12. Liệu tôi có thể chuyển quốc gia được chứ ?

Chúa Công không thể chuyển quốc gia vì vậy hãy thận trọng khi chọn minh chủ của mình.

13. Vì Sao tôi không thể tham gia bang hội chiến ?

Mọi thành viên mới tham gia bang hội cần phải chờ 2 ngày mới có thể tham gia bang hội chiến.

IV : Thu Thuế

1. Tại sao có lúc trong 1 ngày có thể thu thuế được rất nhiều vàng, nhưng có ngày lại không thu được gì ?

Tỷ lệ vàng thu được trong mỗi lần thu thuế là khác nhau, khi đẳng cấp Xưởng Vàng tăng lên thì tỷ lệ này cũng tăng lên. Đương nhiên nó cũng phụ thuộc vào sự may mắn của Chúa Công.

2. Làm sao để tăng số lượng bạc thu được ở mỗi lần thu thuế ?

Lượng bạc Chúa Công thu được phụ thuộc vào nhà dân, dân tâm, độ phồn vinh và đặc biệt là kỹ thuật thu thuế của bang hội. Để có thể tăng lượng bạc thu được trong mỗi lần thu thuế, Chúa Công cần nâng cấp những thứ như trên

3. Ở một số khu vực, tôi có thể nhận được nhiều bạc hơn khi thu thuế . Tại sao vậy ?

Số bạc thu được phụ thuộc vào sự phồn vinh của khu vực đó, đẳng cấp khu vực càng cao độ phồn vinh càng lớn, thu được càng nhiều bạc. Độ phồn vinh có thể thông qua đầu tư để tăng lên

4. Số Bạc mà Thuộc Thần nộp làm thế nào có thể tính toán được ?

Khi thuộc thần trưng thu, hệ thống sẽ tự tính toán và nộp cho Chủ Công của thuộc thần đó 1 lượng Bạc nhất định. Khi chủ công của thuộc thần đó vẫn còn chủ công cấp trên thì tỉ lệ đó là 5%, nếu không có thì tỉ lệ là 10%.

V. Huấn luyện và cải tiến

1. Tại sao khi sử dụng Chuyển Sinh để thăng cấp thì kinh nghiệm thu được lại không giống nhau ?

Kinh nghiệm thu được khi sử dụng Chuyển Sinh phụ thuộc vào đẳng cấp của Thao trường, muốn thu được nhiều kinh nghiệm thì cần tăng đẳng cấp Thao Trường.

2. Tôi phải làm gì khi kinh nghiệm tướng thu được quá ít ?

Chúa Công có thể sử dụng vàng để có những hình thức luyện tập cao cấp hơn

3. Số điểm cải tiến có giới hạn là bao nhiêu ?

Số điểm cải tiến có giới hạn bằng đẳng cấp của tướng + 20

4. Tại sao cải tiến Chí Tôn, Kim Cương , Đặc Cấp, Phổ Thông đều giống nhau ?

Trong thời gian đầu cải tiến là như nhau, vì vậy trước tiên người chơi nên sử dụng Phổ Thông, Đặc Cấp, để cải tiến trước (đẳng cấp Võ Tướng+20), sau đó mới sử dụng những dạng thức bồi dưỡng cao cấp hơn để tiến hành cải tiến. Đẳng cấp của Võ tướng càng cao thì thuộc tính có thể cải tiến nhiều.

5. Võ Tướng chuyển sinh có tác dụng gì ?

Tăng giới hạn đẳng cấp binh chủng và Binh lực.

6. Tại sao khi đã lựa chọn thay đổi trận trong Trận pháp, nhưng khi tấn công vẫn hiển thị trận ban đầu ?

Sau khi lựa chọn thay đổi trận pháp cần click nút mặc định ở góc phải phía dưới, khi đó thay đổi mới được chấp nhận

7. Tại sao khi bổ sung binh lực thì số lương thực tiêu hao không bằng nhau ?

Số lương thực tiêu hao phụ thuộc vào đẳng cấp Đại Điện, đẳng cấp Đại Điện càng lớn thì số lượng lương thực tiêu hao càng nhiều.

VI. Lương Thực

1.Tại sao tôi không thể tiếp tục mua lương thực ?

Số lượng giao dịch mỗi ngày là có hạn, đẳng cấp chợ tăng thì số lượng giao dịch cũng tăng. Mỗi lần Chợ tăng đẳng cấp thì số lượng giao dịch cũng được làm mới. Mỗi ngày vào 5h sáng số lượng giao dịch cũng tự động được làm mới.

2. Giá lương thực biến đổi theo quy luật nào ?

Thấp nhất là 0.5 sau đó tăng lên mức cao nhất, sau khi đạt mức cao nhất thì bắt đầu hạ.

VII. Quan chức và uy danh

1.Làm thế nào để biết được quan chức ? Làm thế nào để thăng quan ?

Sau khi lựa chọn được Quốc gia thì Đại Điện sẽ hiển thị hướng dẫn thăng quan. Quyên tặng Thao Trường, hoặc tấn công thành đối phương, hoặc đầu tư đều có thể tăng thêm Uy Danh. Sau khi đạt được 1 số Uy Danh nhất định thì Đại Điện có thể thăng quan.

2. Có thể xem Uy Danh ở đâu ?

Khi người chơi đã lựa chọn được Quốc gia thì trên giao diện trò chơi sẽ tự động hiển thị Uy Danh của người chơi.

3. Làm thế nào để thu được nhiều Uy Danh ?

Đánh bại được người chơi có màu sắc cao nhất trong nước địch (Trắng-xanh-lam-vàng-đỏ-tím), màu càng cao thì Uy Danh thu được càng nhiều.

4. Uy Danh nhận được khi đầu tư được tính như thế nào ?

Công thức tính: A*B*2=C A(Đẳng cấp Đại Điện) B(Độ phồn vinh khi đầu tư1 5 10) C(Uy Danh nhận được)

5. Làm thế nào để xem bảng xếp hạng Uy Danh ?

Mỗi quốc gia cần 30 Đại Điện mới vàngất hiện bảng xếp hạng. Click vào Đại Điện -> Thăng Chức, có thể nhìn thấy Uy Danh hiện tại của Chúa Công, số thứ tự ở phía sau hiển thị xếp hạng Uy Danh của người chơi trong quốc gia mình.

VIII: Thương Thành

1. Thương thành có thể mở để mua đạo cụ không ?

Sau khi Đại Điện của Chúa Công đạt được cấp 21 thì Thương Thành mới bắt đầu bán Quân Phù. Đẳng cấp càng cao thì Binh Phù có thể bán càng nhiều! Có thể thông qua việc mua bán Binh Phù để kiếm được bạc!

2. Làm thế nào để tiến hành nạp vàng trong game ?

Chúa Công hãy click vào nút nạp ở giao diện màn hình góc bên trái, sau đó sẽ có hướng dẫn chi tiết

IX .Những vấn đề khác trong game

1. Sau khi chiến đấu xong 1 map và lĩnh phần thưởng, tiếp tục đánh khu vực này còn có thể rớt trang bị nữa không ?

Có.Chú ý: khi đánh NPC khác trong cùng 1 map đó sẽ có thể rớt được trang bị, không cần đánh map, phần thưởng đánh map chỉ được nhận 1 lần.

2. Tại sao tôi không thể chat trên kênh quốc gia ?

Xếp hạng Uy Danh của quốc gia mà người chơi thuộc vào cần phải xếp trong top 100 mới có thể chat trên kênh quốc gia.

3. Số lượng nghĩa binh mà người chơi chiêu mộ được căn cứ vào đâu để phân cấp ?

Đẳng cấp Binh Doanh 20.

Chú ý: Nghĩa binh 600+150*đẳng cấp kiến trúc

4. Nguyên lý của kinh nghiệm là gì ?

Khi huấn luyện cứ 30s tính 1 lần kinh nghiệm, đẳng cấp Thao trường càng cao thì kinh nghiệm nhận được trong mỗi lần càng lớn. Hiệu quả thăng cấp mãnh tiến là rõ ràng nhất, vì vậy khi huấn luyện Chuyển Sinh là cách nhanh nhất để thăng cấp võ tướng.

5. Kỹ năng bổ trợ có tác dụng gì ?

Tác dụng của kỹ năng bổ trợ là giảm binh lực cần bổ sung do tiêu hao khi chiến đấu .

6. Bao dược thảo có tác dụng gì ?

Bao dược thảo giúp giảm binh lực bị tổn thất khi chiến đấu, ví dụ khi chiến đấu bị tổn thất N binh lực, nhưng trên thực tế tổn thất bị lực >N.

7. Cái gì ảnh hưởng tới lượng tăng máu của Hoa Đà ?

Đẳng cấp quân đội, Bát quái trận, đội công trình, Sách. Trí lực không ảnh hưởng tới lượng tăng máu của Hoa Đà.

8. Cái gì giúp làm tăng tỷ lệ thành công của Liệt Nhật Thuật Sĩ và Kinh Cức Thuật Sĩ ?

Căn cứ vào kỹ năng trạng thái: ví dụ Vũ cơ vũ đạo, Liệt nhật vựng huyễn, Kinh cức điều binh… thì tỷ lệ thành công không chịu ảnh hưởng của bất cứ thuộc tính hay trang bị nào, vì vậy không có cách nào để tăng tỷ lệ thành công của những thuật sĩ này.

9. Làm thế nào để có ủy thác ?

Khi đẳng cấp của người chơi đạt cấp 30, cửa hàng tự động mở chức năng ủy thác, có thể ủy thác Mã nhân hoặc Phi phong thương nhân.

X.1 số câu hỏi thường gặp nhất:

1. Làm thế nào để đưa được nhiều tướng lĩnh ra trận hơn và chiêu mộ được nhiều võ tướng hơn ?

Viện Quân Sự cấp 10 có thể thăng cấp Trận Pháp lên cấp 2, nhiều nhất có 3 tướng lĩnh vàngất trận; Viện Quân Sự cấp 25 có thể thăng trận pháp lên cấp 5, nhiều nhất có thể vàngất trận 4 người ( cần 100 Uy Danh mới có thể chiêu mộ người thứ 4); Viện Quân Sự cấp 50 có thể thăng cấp trận pháp lên cấp 10, nhiều nhất có 5 người vàngất trận (cần 15000 Uy Danh mới có thể chiêu mộ được người thứ 5). Uy Danh thăng cấp tới 70000 có thể chiêu mộ được võ tướng thứ 6, tới 190 000 có thể chiêu mộ được người thứ 7 (nhưng cũng chỉ có 5 người có thể vàngất trận).

2. Tại sao Đại Điện của tôi sau khi đã thăng tới cấp 9 thì không thể tiếp tục thăng cấp lên nữa ?

Đẳng cấp của Đại Điện không thể vượt quá đẳng cấp cao nhất của khu vực mà Chúa Công đang đóng, nếu muốn tiếp tục thăng cấp Chúa Công cần di chuyển tới khu vực Lạc Dương. Trước tiên Chúa Công cần đánh bại được tướng Trương Giác của Giặc Khăn Vàng.

3. Tại sao nút Tấn Công của tôi lại chuyển thành màu xám ?

Có thể do Lượt vẫn chưa đóng băng, hoặc đã bị người chơi khác đánh hết quân. Khi nút “Tấn công” biến thành màu xám, Chúa Công chỉ cần di chuột tới nút Tấn Công và đợi 1 lúc sẽ hiện ra nguyên nhân không thể tấn công.

4. Làm thế nào để biết được quan chức ? Làm thế nào để thăng quan ?

Sau khi lựa chọn được Quốc gia thì Đại Điện sẽ hiển thị hướng dẫn thăng quan. Quyên tặng Thao Trường, hoặc tấn công thành đối phương, hoặc đầu tư đều có thể tăng thêm Uy Danh. Sau khi đạt được 1 số Uy Danh nhất định thì Đại Điện có thể thăng quan.

5. Kinh nghiệm huấn luyện quá ít, đẳng cấp được nâng lên quá chậm ?

Trong giao diện huấn luyện có nút “Chuyển Sinh”, ngoài ra có thể sử dụng Thao Trường để nhanh chóng đổi kinh nghiệm. Chúa Công có thể sử dụng vàng để lựa chọn dạng thức huấn luyện cao cấp.

6. Làm thế nào để thu được nhiều Uy Danh ?

Đánh bại được người chơi có màu sắc cao nhất trong nước địch (Trắng-xanh-lam-vàng-đỏ), màu càng cao thì Uy Danh thu được càng nhiều.

Các tin đã đăng