Quân Công 19/05/2015

Quân Công - tác dụng quân công

Quân công là hệ thống tích lũy điểm có được từ quá trình tham gia chinh chiến trên phụ bản là 1 chỉ số hết sức quan trong và cần thiết trong việc nâng cấp khoa kỹ, thăng cấp trận hình, tăng tốc huấn luyện tướng hay săn bắn tẩy luyện thuộc tính.

Phương thức để có được Quân Công

- Chinh chiến phụ bản : là phương thức chính đơn giản nhất. Trong quá trình tham gia chơi bên cạnh việc chiến đấu trên phụ bản để chuyển map,thăng cấp , tìm kiếm trang bị các thành chủ cũng có thể nhận được 1 lượng lớn điểm Quân công .

- Tế tự hàng ngày : Mỗi ngày các thành chủ có 1 lần miễn phí tế tự quân công (nhiều hơn khi kích hoạt tính năng thành tựu) đồng thời với việc sử dụng thêm vàng đều đặn có thể mang lại lượng lớn quân công hàng ngày.

- Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ quốc gia : hệ thống nhiệm vụ hàng ngày có thể hỗ trợ 1 lượng lớn điểm tích lũy quân công. Đặc biệt là khi các thành chủ đạt được đến các mốc tích lũy điểm nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ quốc gia do các thành viên trong quốc gia phát động và được Quốc vương thông qua, trong 1 số nhiệm vụ sẽ có thể nhận được Quân công

- Ngoài các phương thức trên các vị thành chủ còn có thể nhận được Quân công khi tham gia các hoạt động đặc biệt diễn ra hằng ngày như “bát phương cống bảo” “HĐ trưng thu”, “Hđ khảo cổ”,.v.v

 

Các tin đã đăng