Tính Năng Ngân Khoáng 19/05/2015

Ngân khoáng : 

Là tính năng cho phép các vị thành chủ có thể tấn công và chiếm mỏ bạc trên thành thị tương ứng hiện tại.

Tính năng ngân khoáng được mở ngay khi thành chủ mới tham gia chiến trường “Vô song tam quốc”. Để tìm kiếm và chiếm lĩnh ngân khoáng ở thành thị hiện tại thành chủ cần thực hiện các bước sau : Trong giao diện nội thành => Ngân khoáng 

- Sau khi xuất hiện giao diện ngân khoáng thành chủ lựa chọn 1 ngân khoáng => chiếm lĩnh

Sau đây là 1 số lưu ý đối với tính năng này :

- Mỗi thành thị sẽ có số lượng ngân khoáng cố định trong đó có 1 ngân khoáng có sản lượng cực cao (phú) 5 ngân khoáng có sản lượng trung bình và còn lại là các ngân khoáng có sản thấp .

- Sản lượng của ngân khoáng tùy thuộc vào thành thị cũng như giới hạn cấp độ của thành thị đó – thành thị có giới hạn càng cao thì ngân khoáng có sản lượng càng lớn.

- Thời gian chiếm lĩnh ngân khoáng là 4 giờ, kết thúc thời gian đó thành chủ sẽ nhận được lượng bạc từ sản lượng ngân khoáng.Trong trường hợp khi bạc đã bị đầy lượng bạc này sẽ mất đi và không được tăng vào kho. Các vị thành chủ có thể tăng thời gian chiếm lĩnh ngân khoáng thông qua khoa kỹ của Quân đoàn.

- Các vị thành chủ có thể “giao chiến” để chiếm ngân khoáng đã được chiếm lĩnh bởi thành chủ khác. Lượng bạc của thành chủ bị chiếm lĩnh sẽ nhận = thời gian thành chủ đó chiếm lĩnh * sản lượng

- Sau khi chiếm lĩnh ngân khoáng có thể sử dụng chức năng “Cướp” để x2 sản lượng bạc từ ngân khoáng tuy nhiên sau khi sử dụng tính năng này thì ngân khoáng sẽ chuyển về trạng thái ẩn và các thành chủ khác trong cùng thành sẽ không nhìn thấy biểu tượng chiếm lĩnh trên ngân khoáng.

Đặc biệt :

 

Mỗi lần chiếm lĩnh ngân khoáng tiêu hao 1 quân lệnh - Mỗi ngày có 3 lần miễn phí 1 lần chiếm ngân khoáng không mất quân lệnh đó là :

Thời gian từ :

08 : 30  – 12: 29

12 : 30  – 18 : 59

19 : 00  – 08 : 29 

Các tin đã đăng