Tính Năng Nông điền 19/05/2015

Trong quá trình chinh chiến trải qua 1 trận đấu sẽ tiêu hao 1 lượng lớn binh lực , để có thể chiêu binh mãi mã tiếp tục chiến đấu các vị thành chủ sẽ cần có lương thực để chiêu binh. Vậy nguồn lương thực đến từ đâu, làm thế nào để có đủ lương thực chinh chiến hàng ngày – tất cả sẽ có trong tính năng nông điền được đề cập đến ngay sau đây :

Tính năng Nông điền :

Là tính năng cho phép các vị thành chủ có thể tấn công và chiếm lĩnh ruộng lúa trên thành thị tương ứng.

- Tính năng nông điền được mở ngay khi thành chủ mới tham gia chiến trường “Vô song tam quốc”. Để tìm kiếm và chiếm lĩnh nông điền ở thành thị hiện tại thành chủ cần thực hiện các bước sau : Trong giao diện nội thành => Nông điền 

- Sau khi xuất hiện Giao diện nông điền thành chủ lựa chọn 1 nông điền => chiếm lĩnh

Lưu ý

- Mỗi thành thị sẽ có số lượng nông điền cố định trong đó có 1 nông điền có sản lượng cực cao (phú) 5 nông điền có sản lượng trung bình và còn lại là các nông điền có sản thấp .

- Sản lượng của nông điền tùy thuộc vào thành thị cũng như giới hạn cấp độ của thành thị đó – thành thị có giới hạn càng cao thì nông điền có sản lượng càng lớn.

- Thời gian chiếm lĩnh nông điền là 4 giờ, kết thúc thời gian đó thành chủ sẽ nhận được lượng lương thực từ sản lượng nông điền.Trong trường hợp khi lương thực đã bị đầy lượng lương thực này sẽ mất đi và không được tăng vào kho. Các vị thành chủ có thể tăng thời gian chiếm lĩnh nông điền thông qua khoa kỹ của Quân đoàn.

- Các vị thành chủ có thể “giao chiến” để chiếm nông điền đã được chiếm lĩnh bởi thành chủ khác. Lượng lương thực của thành chủ bị chiếm lĩnh sẽ nhận = thời gian thành chủ đó chiếm lĩnh * sản lượng

- Sau khi chiếm lĩnh nông điền có thể sử dụng chức năng “Cướp” để x2 sản lượng lương thực từ nông điền tuy nhiên sau khi sử dụng tính năng này thì nông điền sẽ chuyển về trạng thái ẩn và các thành chủ khác trong cùng thành sẽ không nhìn thấy biểu tượng chiếm lĩnh trên nông điền.

Đặc biệt

Mỗi lần chiếm lĩnh nông điền tiêu hao 1 quân lệnh - Mỗi ngày có 3 lần miễn phí 1 lần chiếm nông điền không mất quân lệnh đó là :

08 : 30 – 12 : 29

12 : 30 – 18 : 59

19 : 00 – 08 : 29

Các tin đã đăng