Tính Năng Uy Vọng 19/05/2015

Uy Vọng :

Là hệ thống tích lũy điểm có được từ quá trình tham gia chiến đấu với người chơi khác.Là chỉ số ảnh hưởng tới chức vị cũng như lợi tức hàng ngày của thành chủ. Khi Uy vọng đạt tới các chỉ số nhất định các thành chủ có thể thăng cấp quan chức cho mình.

Một số các phương thức để có được Uy vọng :

- Chiến đấu với người chơi ở Quốc gia khác : Là phương thức đơn giản nhất để có được Uy vọng. Tuy nhiên các thành chủ lưu ý : tùy theo độ truy nã của người chơi đối địch cùng lượng liên thắng của thành chủ mà số lượng Uy vọng nhận được có thể cao hoặc thấp.

- Đầu tư vào thành thị hiện tại : Phương thức này đem lại lượng lớn danh vọng thông qua việc sử dụng bạc đầu tư vào thành thị hiện tại của thành chủ đang dừng chân. Lưu ý đối với phương thức này mỗi ngày thành chủ chỉ có thể đầu tư 3 lần. Mức đầu tư càng cao lượng Uy vọng nhận được càng lớn

- Tế tự : Sau khi thành chủ đạt cấp độ 50 có thể sử dụng tính năng tế tự cộng công để nhận về lượng lớn danh vọng. Mỗi ngày thành chủ có 1 cơ hội để tế tự Danh vọng miễn phí

- Trả lời trưng thu : Trong quá trình trả lời trưng thu sẽ ngẫu nhiên có tỉ lệ nhận được các câu hỏi về vấn đề trị quốc. Tùy theo câu trả lời của thành chủ sẽ có thể nhận được vàng, bạc, quân công hoặc Uy Vọng.

- Ngoài các phương thức trên các vị thành chủ còn có thể nhận được Danh vọng thông qua các hoạt động hàng ngày như : “Bát phương cống bảo”,”HĐ trưng thu”.v.v

Các tin đã đăng