Cập nhật bảng xếp hạng ngày 29/05/2015 29/05/2015

Đến hẹn lại lên hôm nay "Tiểu Thư Ký" lại tiếp tục cập nhật đến các vị thành chủ !

Sau 4 ngày kể từ khi mở máy chủ đã có nhiều sự biến động, thay đổi trong bảng xếp hạng .

Trên bảng xếp hạng cấp độ đã có sự xuất hiện của nhiều thành chủ mới đã vượt qua các thành chủ cũ như ở Ngô Quốc : Thành chủ "PetitLove" và "Giả Tầm" đã vượt qua thành chủ "Thiên Thanh" cũng như "BBkuiz". Cũng như ở Thục quốc là sự bứt phá của thành chủ : "NgũThưCần" từ thứ 9 lên xếp hạng thứ 3 cũng như sự xuất hiện của gương mặt mới là thành chủ "ZangZi". Ngụy Quốc đó là sự xuất hiện khác của một gương mặt mới đó là thành chủ "ĐongHan". Tuy nhiên khoảng cách giữa các thành chủ là không lớn và hoàn toàn có thể thay đổi ngay trong đêm nay khi mà đội xây dựng có thể tiếp tục làm việc. Và biết đâu trong những ngày tới sẽ còn nhiều biến động hơn nữa với nhiều khuôn mặt mới trên chiến trường Tam Quốc khốc liệt. 

Sau đây là Bảng xếp hạng thăng cấp cũng như danh vọng trên cả 3 quốc gia tại thời điểm 17 : 00 ngày 29/05 :

Xếp hạng cấp độ

Xếp hạng danh vọng

Cuối cùng là bảng xếp hạng Bang hội trên máy chủ mới Hợp Phì

 

Hoặc thành chủ có thể truy cập vào địa chỉ : https://goo.gl/U0ISTf để xem trực tiếp bảng xếp hạng

Các tin đã đăng