Cập nhật bảng xêp hạng thăng cấp - danh vọng - bang hội 27/05/2015

Sau 2 ngày mở cửa thế giới Vô Song Tam Quốc, chiến hỏa đã lan rộng ra ở khắp nơi. Chiến trường khốc liệt - phụ bản khó khăn không ít thành chủ đã bị vượt qua nhưng cũng không it thành chủ đã thành công bứt phá.Trong đó có không ít thành chủ thể hiện khả năng vượt trội thăng cấp nhanh chóng.

Sau đây là Bảng xếp hạng thăng cấp cũng như danh vọng trên cả 3 quốc gia tại thời điểm 19 : 00 ngày 27/05 :

Xếp hạng cấp độ

Xếp hạng danh vọng

Cuối cùng là bảng xếp hạng Bang hội trên máy chủ mới Hợp Phì

Hoặc thành chủ có thể truy cập vào địa chỉ : https://goo.gl/U0ISTf để xem trực tiếp bảng xếp hạng

Các tin đã đăng